De 5 strategieën en de 13 tactieken

DE 5 STRATEGIEËN

In handen duwen (tui shou) en gevechtstoepassingen (san shou) worden vijf strategieën aangewend die onderling met elkaar zijn verbonden.  Ze worden in de diverse tui shou technieken voortdurend getraind en aangescherpt teneinde een automatische reflex te creëren.  Hoofddoel is het aanvoelen en controleren van de tegenstander om hem in een benarde situatie te brengen waarbij je hem uit balans kan brengen.  Vervolgens kan je hem afhankelijk van de situatie uitschakelen door stoten, trappen, worpen, klemmen, vegen, wurgingen of door een combinatie van deze technieken.

NIAN
Nian betekent “kleven” en duidt erop dat de handen en armen verbonden moeten zijn met die van de tegenstander alsof ze met elkaar verlijmd zouden zijn.  Hierdoor wordt het mogelijk om de tegenstander te controleren en te voorkomen dat hij opnieuw zou uithalen.  De strategie is uiterst geschikt in korte afstandssituaties waarbij we zelf kunnen opvolgen met stoot-, trap-, worp-, veeg- of klemtechnieken.

LIAN
Betekent “continu” of “verbonden” en verwijst naar het feit dat we op korte afstand ononderbroken moeten reageren wat betreft zowel defensieve als offensieve technieken.  Verdediging en aanval mogen ook geen twee afzonderlijke zaken zijn zoals in vele vechtkunsten ; ze moeten als één beweging gebeuren.

MIAN
“Katoen” is de letterlijke vertaling van het woord “mian” en refereert hier naar zachtheid.  Zachtheid of ontspanning leidt tot een beter aanvoelen van de tegenstander en vanuit deze toestand kun je ook bliksemsnelle reacties ontwikkelen.  Taijiquan niet alleen zacht maar ook afwisselend hard.  Het komt erop neer om op de gepaste momenten adequaat te reageren.  Een doorgedreven training is dan ook onontbeerlijk om “mian” te begrijpen.

SUI
Bij “sui” of “volgen” moet je de acties van de tegenstander volgen zodat wanneer hij voor- of achteruit, links of rechts beweegt je steeds gepast op zijn acties kan reageren.  Om deze vaardigheid te trainen zijn de bewegende variantes van tui shou zoals zevensterren stap, negen paleizen, da lu en cai lang uitstekende oefeningen.

BU DIU DING
“Bu” betekent “niet”, “diu”  betekent “loslaten” of “verlaten”, “ding” betekent “tegenstand bieden”.  Deze strategie duidt op het feit dat eenmaal je contact hebt met je tegenstander, je daar maximaal moet van profiteren.  Wanneer je hem loslaat geef je hem namelijk weer de kans een nieuwe aanval te lanceren.  Anderzijds wil het ook zeggen dat je jezelf niet met brute kracht (“li”) moet verzetten want zo verlies je heel wat energie.

DE 13 TACTIEKEN

Wanneer we het in taijiquan over kracht hebben dan spreken we niet zo zeer over brute spierkracht (li) maar eerder over jin.  Jin refereert naar een verfijnde geoefende kracht, het resultaat van heel wat uren training.  In taijiquan wordt eigenlijk het ganse lichaam gebruikt om de meeste kracht uit een techniek te halen en tegelijk wordt geprobeerd om met de minste inspanning het grootste resultaat te bekomen.  Anders gezegd : als je louter op brute spierkracht werkt dan raak je vlug uitgeput, terwijl het nu net de bedoeling is je tegenstander uit te putten en diens kracht te gebruiken.  Jin komt in acht variaties voor in taijiquan en gecombineerd met de vijf stappen vormen ze wat men in taijiquan termen de dertien tactieken noemt.

De acht jin zijn :

1. peng, opwaartse kracht
2. lu, zijdelings afleidingsmanoeuvre
3. ji, voorwaartse duw of stoot
4. an, neerwaarts gerichte kracht
5. cai, plukken of ontwortelen
6. lie, spiraalkracht
7. zhou, gebruik van voorarm en elleboog
8. kao, gebruik van schouder en lichaam

De vijf stappen kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd, maar de essentie is dat je vlot leert bewegen in alle mogelijke richtingen om de verdedigings- en aanvalstechnieken uit te voeren.  Zonder een levendig voetenwerk gaat de doeltreffendheid van taijiquan teniet.

De vijf basisstappen zijn :

1. centrale positie, afwachtende houding
2. vooruit stappen
3. achteruit stappen
4. links uitstappen
5. rechts uitstappen

Zowel in handen duwen (tui shou) als in gevechtstoepassingen (san shou) worden deze dertien tactieken toegepast, hetzij alleen of in combinaties.  Samen met de vijf strategieën vormen ze de kern van het martiale taijiquan.  Wanneer je al deze vaardigheden voldoende oefent zul je in staat zijn om de zelfverdedigingstechnieken op de taijiquan manier uit te voeren.

Raadpleeg het boek “Tai Chi Chuan – De Complete Martiale Kunst voor meer Harmonie en Gezondheid” voor meer informatie.