Groepslessen

OOSTENDE :

Momenteel zijn er geen nieuwe groepslessen gepland!

Hieronder vind je een overzicht van ons lessenaanbod.  Klik op de filmpjes om te zien waar je je mag aan verwachten.

LESSENROOSTER

De lessen bestaan uit onderstaande lesmodules :

LESMODULE  1 : TRADITIONELE LANGE OF KORTE VORM

De volledige “traditionele lange vorm” (= set van vloeiende bewegingen) wordt aangeboden vanaf september tot juni. Er wordt altijd vanaf nul gestart in september.  Gelet op het opbouwende karakter van deze professionele lessenreeks wordt aangeraden om er vanaf het begin bij te zijn!  De complete vorm wordt aangeleerd in 32 opeenvolgende lessen van anderhalf uur.  Alternerend wordt om de twee jaar de cursus “korte vorm” aangeboden.  Deze vereenvoudigde cursus bestaat uit 20 opeenvolgende lessen van één uur en loopt van september tot maart.  Als doceerwijze wordt een bijzonder doordachte didactiek toegepast die de beginner stap voor stap de basistechnieken bijbrengt.  Deze efficiënte onderrichtmethode werd vanaf de jaren 1950 gepopulariseerd in Hongkong door grootmeester Cheng Tinhung (1930-2005) en garandeert een gestructureerde en afgewerkte basiscursus.   Dit is uniek in België!

LESMODULE 2 : GEVECHTSTOEPASSINGEN, HANDEN DUWEN EN VORMTRAINING

In deze lessen kan u uw vormbewegingen onder begeleiding verder inoefenen, onmiddellijk de gevechtstoepassingen achter de bewegingen ontdekken en handen duwen (tui shou) trainen.  Deze lessen zijn ook toegankelijk voor beginners in combinatie met (of na afwerking van) de vormcursus.

LESMODULE 3 : WAPENTRAINING

Wie reeds de basistechnieken onder de knie heeft kan in deze lesmodule de originele wapenvormen (sabel, zwaard, speer) en hun praktische toepassingen leren.  Deze lessen sluiten aan op de vorige lesmodules.  Deelnemen aan de wapentraining kan na het afleggen van een overgangstest.

De lessen zijn niet toegankelijk voor publiek.