Handen duwen (tui shou)

Kan worden vertaald als  “handen duwen” en omvat een aantal drilloefeningen met partner die je verschillende vaardigheden kunnen bijbrengen.  Deze kunnen zeer nuttig  zijn in het gevecht.  Het is dus niet zo dat je je louter met tui shou kunt leren verdedigen.  Opvallend is ook dat we bij het “handen duwen” niet alleen de handen gebruiken en ook niet enkel duwen.  Daarnaast worden ook de voeten gebruikt, er wordt ook getrokken, afgeleid, meegegeven, gekleefd, gevolgd, de romp en het bekken worden extensief geoefend, enz…

Tui shou leert je ook om te “luisteren” (ting jin 聽勁) naar de “jin” (勁) of kracht van de tegenstander, met andere woorden je leert je tegenstanders techniek aanvoelen.  Op deze geanticipeerde intenties kun je dan gepast reageren door zijn techniek af te leiden of te neutraliseren (hua jin 化勁).  Daarna kun je je eigen jin uitstoten om hem uit balans te brengen (fa jin 發勁).  Handen duwen is tevens een uitstekende methode om de 8 krachten (ba jin 八勁) en de 5 stappen (wu bu 五步), samen de 13 tactieken (shi san shi 十三勢) , te oefenen in diverse combinaties.  Ook de 5 strategieën worden hiermee uitvoerig getraind.

De tui shou methodes die tot onze Wudang stijl behoren zijn :

1. fu yang tui shou (俯仰推手)

2. vier richtingen tui shou (四正推手)

3. zijde afwinden tui shou (纏絲推手)

4. zhou lu tui shou (肘履推手)

5. da lu tui shou (大履步)

6. zevensterrenstap tui shou (七星步推手)

7. negen paleizen tui shou (九宮步推手)

8. cai lang tui shou (採浪推手)

Naast deze 8 traditionele methodes wordt ook het enkelhandige tui shou (單推手) geoefend.

Buiten deze categorie is er ook het competitieve tui shou met de “fixed step” (vaste stand 自由定步推手), “restricted step” (beperkte stap 自由限步推手)  en “moving step” (bewegende 自由活步推手) varianten.

Voorbeelden :


Filmpje :